ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 2

ผู้แต่ง: วันเพ็ญ บงกชสถิตย์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ แปลจาก Will Durant, the Story of Philosophy: The live and Opinion of The Greater Philosophers ในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นหนังสืออ่านประกอบวิชาอารยธรรมตะวันตก มธ112 และความรู้พื้นฐานทางปรัชญา มธ113 ส่วนปัจจุบันก็ยังคงเป็นหนังสือคลาสสิกด้านปรัชญาตะวันตกอีกเล่มหนึ่งที่พลาดไม่ได้