ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์

ผู้แต่ง: เอน.เจ.ไรอัน

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สนุกกับการได้รู้จักประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซียน ในรูปแบบการ์ตูนเสริมความรู้ เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์ ช่วยขยายมุมมองของผู้อ่านทุกเพศทุกวัย เพื่อเตรียมเปิดประตูสู่อาเซียน