ข้อมูล eBook

ชื่อ: การละเล่นของเด็กภาคกลาง

ผู้แต่ง: วรรณี วิบูลย์สวัสดิ์ แอนเดอร์สัน

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

อาทิ : การเล่นกาฟักไข่-กิ่งก่องแก้ว-กระโดดยาง-กระต่ายขาเดียว-เตย-ขี่ม้าโยนบอล-ขี่ม้าชนช้าง-ล้อต๊อก-ยิงกอง-ขีดเขียน-จูงนางเข้าหอ-หมากเก็บ-หมากตะเกียบ-เป่ากบ-หมาคาบขี้-ตาอีเตะ-ชิงหลัก-ตีไก่-เทกะทะ-ม้าสามขา-ดัดหลัง-แค่หาม-ยิงสามเหลี่ยม