ข้อมูล eBook

ชื่อ: การประถมศึกษาในชนบทไทย

ผู้แต่ง: ปรัชญา เวสารัชช์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เป็นรายงานวิจัยส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัย “พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” การประถมศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรสำคัญต่อปัญหาสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม