ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเงินและการธนาคารในประเทศไทย

ผู้แต่ง: เริงชัย มะระกานนท์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือที่เน้นในสาระที่เกี่ยวกับระบบและการทำงานของการเงินและการธนาคารในประเทศไทย โดยการถ่ายทอดจากความรู้จากการศึกษา และประสบการณ์จากการทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาของผู้เขียน รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการเงิน ตั้งแต่สมัยคลาสสิคมาจนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากการบรรยายให้เห็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติในประเทศไทย และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่างๆ แล้ว ยังกล่าวถึงการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการปฏิบัติกับทฤษฎี และหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศอีกด้วย