ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเงินและการธนาคารในประเทศญี่ปุ่น

ผู้แต่ง: สมพงษ์ อรพินท์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือที่อธิบายถึงระบบการเงินของญี่ปุ่นให้แก่ผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือบรรยายที่มหาวิทยาลัยโตเกียว หรือทำให้เกิดความสนใจแก่บรรดาผู้อ่านทั่วโลก โดย Yoshio Suzuki นำเอาผลงานที่เขาได้ทำในฐานะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารชาติญี่ปุ่น และภาพกว้างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำที่นำเอาทฤษฎีทางการเงินทั่วไป และคุ้นเคยอย่างดีกับสถาบันการเงินและธนาคารกลางในประเทศอื่นๆ