ข้อมูล eBook

ชื่อ: 2475 และ 1 ปี หลังการปฏิวัติ

ผู้แต่ง: ธำรงสักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ในเเล่มเดียวกันนี้ ก้จะให้ภาพกว้างระหว่างสยามกับบริโลก ที่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่อาจปรับเปลี่ยนระบอบของตนเองได้ทันกาล