ข้อมูล eBook

ชื่อ: 14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์

ผู้แต่ง: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“อารยะขัดขืน กับสังคมไทย” บรรยายสาธารณะโดย รศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นเอกสารวิชาการหมายเลข โครงการ “บรรยายสาธารณะ ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยประชาชน 30 ปี 14 ตุลา กับประชาธิปไตย” 2516-2546