ข้อมูล eBook

ชื่อ: บนเส้นทางชีวิต

ผู้แต่ง: ประเวศ วะสี

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "บนเส้นทางชีวิต (ปกแข็ง)" เป็นงานเขียนของ "นายแพทย์ประเวศ วะสี" ที่เขียนลงเป็นตอนๆ ในนิตยสาร "หมอชาวบ้าน" ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2530 โดยนำเสนอชีวิตของท่านเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา จากชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ก้าวสู่ความเป็นผู้นำความคิดของสังคมได้อย่างลึกซึ้ง