ข้อมูล eBook

ชื่อ: อัศจรรย์บั้งไฟพญานาค

ผู้แต่ง: ทศพล จังพานิชย์กุล

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวมภาพและประสบการณ์บั้งไฟพญานาค ปาฏิหาริย์แห่งนาคพิภพ โดยในเล่มได้บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นความเชื่อที่มนุษย์สัมผัสได้ด้วยสายตาตนเอง เรื่องราวอันลี้ลับมหัศจรรย์ ลึกซึ้งเกินกว่าจะหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้