ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหาสงครามเทพสวรรค์ ตอน ดาวดึงส์

ผู้แต่ง: โหราเอก (กฤษณะพงศ์ กำลังเอก)

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ได้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมานานแสนนานจนกระทั่ง ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระพุทธสมณะโคดม พระองค์ได้นำเรื่องมหาสงครามเทวดารบกับอสูรมาเป็นหัวข้อสอนธรรมแก่เหล่าสาวกถึงความเป็นมาเป็นไปและมูลเหตุแห่งสงครามที่ยืดเยื้อมาถึงในปัจจุบัน แต่เดิมสวรรค์ชั้นที่ 2 ในกามาวจรภูมิยังไม่ได้ถูกเรียกว่า ดาวดึงส์ แต่เป็นสวรรค์ที่ถูกปกครองโดยเหล่าเทพยดาตระกูลเนวาสิก มานานแสนนานจนกระทั่ง มฆมาณพผู้บำเพ็ญบารมีธรรมสร้างสาธารณทานด้วยใจอันบริสุทธิ์ร่วมกับเหล่าบริวารทั้ง 32 จนถึงกาลมรณะในมนุษย์ภูมิ มฆมาณพกับเหล่าสหายทั้ง 32 รวมทั้งสิ้นเป็น 33 ได้ไปอุบัติที่สวรรค์ชั้นนี้ แต่เนื่องจากเหล่าเทวดาชาวเนวาสิกผู้อยู่ก่อนประพฤติตนไม่ได้อยู่ในกรอบศีลธรรมมัวเมาในกามวิสัย ทำให้สวรรค์เกิดความมัวหมองอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้ มฆมาณพ กับสหายทั้ง 32 ผู้ไปอุบัติใหม่ไม่สามารถนิ่งนอนใจอยู่ได้อีกต่อไป จึงคิดวางแผนการยึดอำนาจการปกครองจากพวกเนวาสิก