ข้อมูล eBook

ชื่อ: The Book of Boonkiet Chokwatana

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"บันทึกประวัติศาสตร์ของผู้ชายที่ชื่อว่า บุญเกียรติ โชควัฒนา ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน ที่ไม่เคยเปิดเผยทีไหนมาก่อน เส้นทางชีวิตของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ บุคลิก อันโดดเด่น คุณธรรมที่ยึดถือ ตรงไปตรงมา ใจนักเลง คิดบวกอยู่ตลอดเวลา โชคชะตาที่เสริมส่ง ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ
"