ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรกิ พลังธรรมชาติ

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำแนวทางในการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น กลั่นมาจาก การสอน และรักษาด้วย “พลังเรกิ” ที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวคุณเอง และคนรอบข้าง ทั้งในชื่อของจิตวิญญาณ อารมณ์ และสติปัญญา รวมไปถึง ร่างกาย แล้วการ บำบัดเยียวยอาการของโรคร้ายจะง่ายกว่าที่คุณคิด
"