ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขันเงินรักเมืองไทย

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานที่สอนถึงความเป็นไทย ผ่านนิทาน ที่มีขันเงิน
เป็นตัวดำเนินเรื่อง ที่เมื่อขันเงินลอยไปพบเจอภาพของ
สังคมไทยต่าง ๆ