ข้อมูล eBook

ชื่อ: นักรักษ์ไพร

ผู้แต่ง: วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"เราเกิดช้าไปหมอบุญส่ง เลขะกุล จากโลกไปเมื่อมีอายุ 85 ปี แต่จนบัดนี้ชื่อของเขาก็ยังเป็นที่รู้จักและถูกเอ่ยถึงในฐานะ “บิดาแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติ” ของเมืองไทย เขาไม่น่าจากไปเร็วเกิน...
ใครต่างก็รำพึงออกมาทำนองนี้เมื่อพูดถึง ดร.จารุจินต์ นภีตะภัฏ นักธรรมชาติวิทยาที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในยุคสมัยของเรา ซึ่งจากไปก่อนวัยอันควร แต่สัจแห่งโลกก็เป็นเช่นนี้
ดัง 2 “ นักรักษ์ไพร” ที่ทุ่มเทชีวิตในปกป้องรักษาและสร้างสรรค์ความรู้เรื่องธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง แม้เมื่อเขาจากไปอย่างไม่อาจรั้ง ก็ยังเหลือสิ่งที่เขาสร้างทำเอาไว้ซึ่งไม่ได้ตายไปตามกล
"