ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจ้าโย่งคอยาว

ผู้แต่ง: สุชาดา ลิมป์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือนิทานแสนสนุกเสริมความรู้เล่มนี้
มีเนื้อเรื่องที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กๆ
ทั้งยังสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน"