ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความฝันของพัดลม

ผู้แต่ง: อนุสรณ์ ศรีคำขวัญ

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือนิทานภาพเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย
เสริมสร้างจินตนาการของหัวใจดวงน้อย
ให้กว้างไกลด้วยการจำลองสิ่งของที่มีอยู่ทั่วไป"