ข้อมูล eBook

ชื่อ: 1ล้านถ้อยคำแห่งรัก พิมพ์ครั้งที่2 ราคาพิเศษ

ผู้แต่ง: ปราย โสภาศิริ

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"“ความรักเหมือนโรคา
บันดาลให้ตามืดมน
ไม่ยินและไม่ยล"