ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำดี ...ได้ดี

ผู้แต่ง: ทีมงาน More Move

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คำบางคำ... เปลี่ยนโลก คำบางคำ... เปลี่ยนชีวิต คำบางคำ... ทำให้คนได้ดี "รวมคำพูดทรงพลัง สร้างแรงบันดาลใจ ที่อาจเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดชีวิต"