ข้อมูล eBook

ชื่อ: บัตรช่วยจำอักษรคาตากานะ

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ฝึกหลักการเขียนตัวอักษรคาตากานะให้สวย ถูกต้อง แต่ละตัวอักษรจะมีคำศัพท์พร้อมภาพประกอบและเสียง เพื่อฝึกการออกเสียงและฟังช่วยให้จำได้รวดเร็วขึ้น