ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปลาทูหน้างอ

ผู้แต่ง: ฤทัย จงสฤษดิ์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ปลาทู ตากลมโต ปากกว้าง ตัวแบน หัวท้ายแหลม เกิดและอาศัยอยู่ในทะเลรวมกันเป็นฝูง เป็นปลาตัวเล็กๆ ที่มีเส้นทางการเดินทางตั้งแต่เล็กจนโต จึงกลายเป็นเรื่องราวยาวไกล ให้บอกเล่าแก่บรรดาผองเพื่อน เกี่ยวกับเรื่องของปลาทู หน้างอ (คอหัก) เหล่านี้