ข้อมูล eBook

ชื่อ: บริหารคนในทศวรรษหน้า

ผู้แต่ง: ดร.ดนัย  เทียนพุฒ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"การบริหารคนเป็นความท้าทายต่อการเติบโตของธุรกิจ และผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล ตลอดทศวรรษที่กำลังจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว หนังสือบริหารคนในทศวรรษหน้า จึงฉายภาพสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่และที่กำลังจะเกิดขึ้น และจะเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ในการบริหาร HR ที่นิยมเรียกกันว่า “การบริหารทุนมนุษย์” ซึ่งมีความลุ่มลึกและน่าศึกษาให้มากกว่าที่จะพูดกันในเวทีสัมมนา ถ้าเป็นมืออาชีพทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารคน โดยเฉพาะแฟนพันธ์แท้ของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ จะต้องไม่พลาดหนังสือเล่มนี้ "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-03-16 09:22