ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำกริยาเกาหลีง่ายนิดเดียว

ผู้แต่ง: สิทธินี  ธรรมชัย

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมคำกริยาภาษาเกาหลีระดับต้นที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันจำนวน 500 คำ ประกอบด้วยการผัน 21 รูป พร้อมความหมายและประเภทของคำกริยา เพื่อให้ผู้อ่านท่องจำและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง