ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม

ผู้แต่ง: โทชิเอะ อิงากิ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

การขัดเกลากิริยามารยาทของตนเองนั้น จะสามารถถ่ายทอดความงดงามจากจิตใจและความมีน้ำใจของคุณสู่ผู้อื่นได้ แนะนำวิธีการและการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อที่จะได้เป็นคนที่น่าประทับใจ