ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร

ผู้แต่ง: ทาดาชิ วาตานาเบะ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“การกิน” เป็นการสื่อสัมพันธ์ที่สนุกสนาน เรียนรู้มารยาทจากรูปภาพ มารยาทที่จำเป็นในการกินอย่างน่าดู