ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในการพูด

ผู้แต่ง: มินาโกะ ซูงิยามะ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“คำพูด” เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนจิตใจของคุณและผู้ทีี่คุณพูดด้วย เคล็ดลับและมารยาทในการพูดที่ควรรู้ไว้ สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะมีมธุรสวาจา