ข้อมูล eBook

ชื่อ: รู้ไว้ ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

ผู้แต่ง: ฟุฮิโตะ ชิโมยามะ

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณรู้เคล็ดลับและมารยาท รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถอยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น