ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์ก

ผู้แต่ง: อ.ปรีดา ยังสุขสถาพร             

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์ก